De lepelaar


Platalea leucorodia:

De lepelaar behoort tot de familie van de reigers of Ardea's. Reigers hebben poederdonsveren: altijd doorgroeiende veren, welke aan het uiteinde verpulveren. Ze hebben lange, dunne poten en een lange, S-vormige nek, en jagen op visjes en kikkers. De lepelaar is een veelzijdige inheemse vogel welke zowel in zoutwater gebieden als in zoetwater gebieden voorkomt. De lepelaar is een grote witte vogel met een typische platte snavel. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust. Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders.

De lepelaar is voor mij een fascinerende vogel. Leuke bijkomstigheid is dat hij bij mij in de buurt leeft.

Met grote regelmaat ga ik er dan ook op uit om deze vogel van dichtbij te bewonderen.