De compositie

Het bepalen van je compositie is een van de belangrijkste zaken tijdens het fotograferen. De compositie kan een foto interessant maken of prettig om te bekijken. Maar het kan ook het tegenovergestelde doen.

 

Compositie betekent het ordenen van beeldelementen aan de hand van een vooraf bepaalde strategie.

Voor je afdrukt heb je een beeld in je hoofd en dus ook een compositie. Je kunt een compositie nog aanpassen door je camera te verplaatsen een keer om je onderwerp heen te lopen en een ander standpunt te nemen of door je onderwerp te verplaatsen.

Het menselijk oog trekt automatisch door een foto van links boven naar rechtsonder. Denk aan de leesrichting van een boek.

 

De algemene regels voor compositie zijn onder andere:

  • de regel van derden
  • de gulden snede
  • balans
  • leidende lijnen
  • symmetrie
  • kijkrichting

De regel van derden

Je verdeeld je beeld in negen gelijke vlakken door twee horizontale en twee verticale lijnen te trekken.

Bij de meeste camera's kan je dit in live view zien en bij sommige camera's kan je dit ook in de zoeker instellen.

Zet je onderwerp langs een van deze lijnen of op de punten waar deze lijnen zich kruisen.

 

 

 

De regel van derden


De gulden snede

Je verdeelt het beeld in negen ongelijke vlakken volgens een wiskundige verhouding.

Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Geven we het grootste deel aan met a en het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo dat a : b = (a+b) : a.

Omdat in de praktijk dit erg lastig voor je te zien is gebruiken we veelal de regel van derden.


 

 

 

 

 

De gulden snede 

 

Balans krijg je in je foto door je onderwerp uit het midden te zetten (regel van derden), maar je kan dan een leegte hebben. om deze leegte te vullen heb je dan een onderwerp van minder belang nodig om de ruimte te vullen en zo de balans te vinden.

 

 

 


Leidende lijnen

Wanneer we naar een foto kijken volgen we automatisch de aanwezige lijnen. Een lijn trekt je naar het onderwerp of door  een landschap heen.  Lijnen kunnen recht, zigzaggend, diagonaal of bochtig zijn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetrie en patronen

Overal om je heen zie je symmetrie en patronen, of deze nu natuurlijk zijn of door de mens gemaakt.

 

Deze patronen kunnen voor zeer opvallende composities zorgen.

 


Kijkrichting is ook een belangrijk onderdeel voor een compositie.

Kijkt je onderwerp het beeld in of het beeld uit.

Een onderwerp dat het beeld in kijkt (foto 2) is veel prettiger om te zien dan dat hij het beeld uitkijkt (foto 1).Nog een belangrijke regel is: Regels zijn er om gebroken te worden. Doe vooral lekker je ding en probeer van alles uit!